NEWS AND
EVENTS
Posjet Bratislavi je pokrenuo novu inicijativu

U septembru je tim iz Tuzlanske crkve posjetio prijatelje i jednu od protestantskih crkava u Bratislavi gdje su imali prekrasno vrijeme. Za vrijeme posjete jednoj od lokalnih protestantskih crkava imali su program na kojem su prezentirali rad crkve Nova Nada u BiH, te su počastili domaćine i goste programa sa Bosanskim slasticama. 

 

Za vrijeme posjete i sastanka sa misionarima koji služe u Bratislavi Tuzlanski tim je dogovorio i buduću suradnju. Također su i pokrenuli inicijativu Fokus na misiju koju će organizirati Tuzlanska crkva svake godine, a među gostima misijske konferencije će biti i gosti iz Bratislave. Ova inicijativa je zamišljena za početak kao mali projekat Tuzlanske crkve za kojeg crkva ima velike planove u budućnosti. Na prvoj konferenciji Fokus na misiju, pored sastanaka, radionica i predavanja sa fokusom na misiju, planiran je i početak rada na principima slanja misionara iz BiH, te drugim ozbiljnim projektima vezanih za internacionalnu misiju.

Adresa: Rudarska 61, Tuzla

Kontakt telefon: +38761906479