NEWS AND
EVENTS
Sedmica fokusa na misiju

Ove godine BC Nova Nada organizira po prvi puta sedmicu fokusa na misiju sa ciljem da svake godine ovaj događaj bude obilježen sa gostima, zanimljivim predavanjima i novim inicijativama.Fokus na misiju se odrzava ove godine od 19. februara do 26. Februara. Za vrijeme sedmice fokusa za misiju BC Nova Nada ima goste iz četiri zemlje i tri kontineta, te iskusnim višegodišnjim misionarima u Europi, Africi i centralnoj Aziji. Tijekom sedmice fokusa na misiju crkva organizira tribine, teološke lekcije i predavanja sa zanimljivim predavačima.

Adresa: Rudarska 61, Tuzla

Kontakt telefon: +38761906479