NEWS AND
EVENTS
Tuzla u centru migrantske krize

Tokom 2019.god. Tuzla je bila jedan od gradova sa najvećim brojem izbjeglica i migranata u BiH. Migranti su se okupljali pred autobuskom stanicom i čitavo područje je postalo neka vrsta divljeg kampa u kome nisu postojali ni osnovni higijenski uslovi za život. Naša crkva je tokom cijelog perioda izbjegličke krize u Tuzli organizirala podjelu hrane, pružanje medicinske pomoći, a obezbjeđivali smo i mjesta za noćenje obitelji sa djecom, trudnica i maloljetnika bez pratnje.

Na autobuskoj stanici organizirali smo podjelu hrane. Najveća podjela hrane je bila na dan kada je podjeljeno 500 obroka. Nakon što su migranti prebačeni u kamp u Sarajevo, Tuzlanska crkva je nastavila da pruža utočište migrantima koji su zatražili azil. U nekoliko objekata iznajmljenih u Tuzli smješteno je preko 20 osoba.

Adresa: Rudarska 61, Tuzla

Kontakt telefon: +38761906479