NEWS AND
EVENTS
Misijska putovanja i planovi za budućnost

Od samih početaka crkva Nova Nada bila je fokusirana na pomaganje crkvama i službama u drugim zemljama. Do sada smo slali timove na kratka misijska putovanja i financijski pomagali raznim projektima u drugim zemljama. Danas, crkva odlučila je da do 2024.g. pošalje misionara/ku u punovremenu službu. Nakon promišljanja i diskusije, odlučeno je da bi htjeli poslati misionara u Kirgistan. Narednih nekoliko godina slati cemo timove u Kirgistan svake godine, a nadamo se da ćemo imati i goste iz Kirgistana u Tuzli. Ovo je veliki projekat za crkvu Nova Nada i molimo sve prijatelje da se mole Bogu za naše buduće misionare, kao i za mjesta u koja će oni ići da služe.

Adresa: Rudarska 61, Tuzla

Kontakt telefon: +38761906479