NEWS AND
EVENTS
Balkanski izbjeglički koridor prolazi kroz našu crkvenu zgradu

Naša crkva se od početka Balkanske izbjegličke krize uključila u pomaganje izbjeglicama i migrantima. U prvih nekoliko godina, trudili smo se da što češće putujemo na najugroženija mjesta cijelom dužinom izbjegličkog koridora, od Grcke, pa sve do Austrije. Od ljeta 2018.g. izbjeglicki koridor je počeo ići kroz naš grad. U početku broj migranata je bio mali i u Tuzli su se zadržavali jako kratko. U ljeto 2019.g. kriza je postala veća, te je naša crkva otvorila svoja vrata 24 sata svakoga dana. Veliki broj migranata se tušira i hrani u našoj crkvi. Crkveni ured je praktički postao ambulanta, a naši volonteri sudjeluju u pružanju medicinske pomoći i u podjeli hrane i izvan naše crkvene zgrade. Gotovo svake noći u našoj crkvenoj zgradi na spavanju ostavljamo žene, teenagere, djecu i one koji imaju ozbiljne zdravstvene probleme. Praktički svi članovi crkve i sve kućne grupe su na razne načine uključeni da pružaju pomoć onima koji su u potrebi. Naša crkva također pomaže drugim organizacijama koje služe na izbjegličkom koridoru na razne načine.

Adresa: Rudarska 61, Tuzla

Kontakt telefon: +38761906479