NEWS AND
EVENTS
Nova Nada u BiH i Iran

Od početka 2020. godine naša crkva je uključena u pomaganje crkvama u Iranu. S obzirom da o ovome ne smijemo dijeliti većinu informacija, sve vas pozivamo da imate ovu bitnu službu u molitvama.

Adresa: Rudarska 61, Tuzla

Kontakt telefon: +38761906479