NEWS AND
EVENTS
Povezivanje s dvije crkve u Rijeci, Hrvatska

Pocetkom marta smo imali trodnevnu posjetu iz dvije crkve u Rijeci. Riječani su volontirali i sudjelovali na projektima koje su Wave projects i Tuzlanska crkva imali tijekom njihove posjete. Pored višegodišnje suradnje na više projekata, tijekom posjete smo dogovorili i suradnju na organiziranju ljetnog kampa za djecu iz raznih institucija i udruga u Tuzli i Srebrenici. Kamp će se održati krajem juna u Selcu, Hrvatska.

Adresa: Rudarska 61, Tuzla

Kontakt telefon: +38761906479