Kurs Engleskog jezika u BC Nova Nada

09. Februara je zavrsio intenzivni dvosedmicni kurs engleskog jezika sa volonterima iz pet zemalja i dva kontinenta. Tijekom godine Wave Projects organizira follow-up lekcije engleskog jezika od pocetnog do naprednog stepena.

Adresa: Rudarska 61, Tuzla

Kontakt telefon: +38761906479