Akcija prikupljanja humanitarne pomoći za izbjeglice!

Humanitarni rad nije jedan od segmenata rada i života naše crkve. Humanitarni rad bi trebao biti sljeđenje Kristovih principa, najveći plod našeg odnosa sa Bogom i fokus naše praktične (vidljive pobožnosti).

 

Cilj je da uvijek damo maksimum u služenju onima kojima je pomoć najpotrebnija. Svi članovi naše crkve, kao i svi prijatelji, uvijek razmišljaju o projektima koji su uvijek aktivni i otvoreni. Prikupljanje pomoći za crkve i humanitarne projekte u DR Kongo i Pakistan, podržavanje projekata u JU domu penzionera i u JU školi za djecu s posebnim potrebama, te podrška socijalno-ugroženim obiteljima su srž onoga što mi vidimo kao rezultat naše vjere.

 

U zadnjih nekoliko godina vjerojatno najveći fokus našeg humanitarnog rada je pomaganje izbjeglicama i migrantima na izbjegličkom koridoru u Srbiji, Makedoniji i Grčkoj, te Bosni i Hercegovini.

 

Svi ovi projekti su prekrasan način da nekom uljepšamo život i da pomognemo onima koji imaju manje nego mi. Naši projekti pomaganja su uvijek otvoreni i za ljude koji nisu ni na koji način dio naše crkve. Pozivamo vas da se uključite i da učinimo naš grad, zemlju, region i svijet bar malo boljim mjestom.

Adresa: Rudarska 61, Tuzla

Kontakt telefon: +38761906479