Ray ponovno u svojoj drugoj kući 

Ponovno smo u junu imali posjetu našeg brata Raya koji je pastor u našoj sestrinjskoj crkvi u Shoreham, Engleska. Kao i obično, Rayov dolazak je ohrabrenje za crkvu i za Wave. Tijekom boravka u Tuzli, Ray je kao i obično sudjelovao u svim aktivnostima crkve i Wavea. Pastori Ray i Željko su imali priliku razgovarati o budućim projektima i suradnji naših crkava. S obzirom da je Ray ovoga puta iskoristio dane svog odmora da  posjeti Tuzlu, u razgovoru sa mladima iz naše crkve apelirao je da i pastor Željko počne uzimati godišnje odmore. Inače, Ray je imao sastanke i sa budućim liderima iz crkve koji će voditi nove misijske projekte u našoj crkvi. 

Adresa: Rudarska 61, Tuzla

Kontakt telefon: +38761906479