NEWS AND
EVENTS
Edukacijski i rekreacijski projekti u crkvenim prostorijama

U prostorijama BC Nova Nada u Tuzli kroz čitavu godinu se odvijaju različiti edukacijski i rekreacijski projekti. Pored regularnih lekcija engleskog jezika na kojima su česti gosti i volonteri koji su izvorni govornici, kroz Wave Projects edukaciju organiziraju se i lekcije iz statike za studente građevine i rudarstva, te lekcije iz matematike za studente tehničkih fakulteta. Povremeno se organiziraju i otvoreni programi sa lekcijama iz raznih oblasti, dani otvorenih vrata, kursevi njemačkog, turskog i informatike. Osim edukacijskih projekata, u crkvi se organiziraju i rekreacijski projekti za žene (pilates i aerobik), a crkva je bila i domaćin kursa samo-odbrane za žene kojeg su držale specijalne jedinice Američke vojske Navy Seals.

Adresa: Rudarska 61, Tuzla

Kontakt telefon: +38761906479