NEWS AND
EVENTS
Sedmica Reformacije u Tuzli

Sedmica reformacije u Tuzli obilježena je objavljivanjem tekstova na nekoliko portala, održavanjem programa u crkvi i na Waveu o protestantskim vjerovanjima i principima. Također, na praktičan način smo obilježili Dan Reformacije posebnim programima u našim projektima služenja zajednici.

Adresa: Rudarska 61, Tuzla

Kontakt telefon: +38761906479