Misijski rad sa izbjeglicama u zapadnoj Bosni

Veliki broj članova Tuzlanske crkve je aktivan, kroz Wave projekte, na izbjegličkom koridoru. Već nekoliko mjeseci pomažu humanitarni rad u Bihaću i Velikoj Kladuši. Možemo reći da su gotovo svi članovi crkve uključeni u ovaj rad kroz sakupljanje humanitarne pomoći, a jedna grupa i kroz rad na terenu.

 

Sve veći broj izbjeglica koji postavljaju duhovna pitanja i počinju vjerovati u Bibliju, što nas je ohrabrio da organizramo posebne sastanke u kojima ohrabrujemo ljude i povezujemo ih sa drugim protestantskim kršćanima. Naš humanitarni rad je i dalje usmjeren na sve ljude, bez obzira na vjeru i naciju, ali moramo reći da smo zahvalni Bogu i sretni da imamo priliku sve češće razgovarati i provoditi vrijeme zajedno sa braćom i sestrama u Kristu. 

Adresa: Rudarska 61, Tuzla

Kontakt telefon: +38761906479