NEWS AND
EVENTS
Baptistički Teološki Fakultet u Varšavi

Kao dio putovanja u Poljsku, grupa iz Tuzle imala je priliku posjetiti Baptistički teološki fakultet u Varšavi. Pastor Tuzlanske crkve je sa predsjednikom Poljskog Baptističkog Saveza dogovorio suradnju i nekoliko konkretnih projekata koji će biti nadamo se blagoslov objema stranama. Timu iz Tuzle ovaj posjet je bio veliko ohrabrenje.

Adresa: Rudarska 61, Tuzla

Kontakt telefon: +38761906479