300px-Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg
uk_flag_postcard-r7661854873bb4137804e62
Bogoslužija
 
Kućne grupe
 
Druženja
 
Kurs gitare
 
Gosti
 
Rad s djecom
 
 
Edukacijski i rekreacijski projekti
 
Nova Nada u BiH
 
Projekti i pomoć drugim zemljama
 
Putovanja
 
Volontiranje na raznim projektima
 
Rad s izbjeglicama
 

Adresa: Rudarska 61, Tuzla

Kontakt telefon: +38761906479

  • Facebook Social Icon
  • e-mail
Gosti