top of page
BH_galerija
beba_u_kutiji.jpg
Služba izbjeglicama i migrantima

Od 2014. godine prisutni smo na migrantskom koridoru koji prolazi kroz Srbiju, Grcku a posljednjih par godina i BiH. Svojim redovnim odlascima u gradove koji su bili/jesu žarište migrantske krize (Sarajevo, Bihać i Velika Kladuša) služili smo ljudima u pokretu. U Tuzli nasu smo službu počeli 2018. godine odlascima sa toplim napicima i hranom na autobusnu glavnu stanicu,a kasnije zbog velike potrebe, uveli smo dnevni centar u našoj crkvi gdje su stotine migranata/izbjeglica mogli imati tuš, jelo te odjeću. Naš medicinski tim koji je po danu boravio u crkvi a noću na glavnoj autobusnoj stanici borio se da svakom migrantu/izbjeglici pruzi adektvatnu medicinsku pomoć. U to vrijeme u šatorskom naselju postavljenom na autobusnoj stanici je boravilo oko 500 osoba. Sve porodice, maloljetnike, te povrijeđene osobe smo smještali u crkvu i u kuće koje smo iznajmljivali (ukupno tri kuće). Dolaskom korone te prebacivanjem izbjeglica/migranata u kampove u Sarajevu trenutno pružamo smještaj za porodice i maloljetnike koji su u tranzitu kroz naš grad.

Adresa: Rudarska 61, Tuzla

Kontakt telefon: +38761906479

bottom of page