top of page
Lekcije cajona i ritmike 

Jednom sedmično održavaju se individualni časovi cajona i ritmike. Pretpostavljam da većina vas nije čula za cajon. Je li to instrument? Da, iako izgleda kao drvena kutija. To je udaraljka i ima mnogo imena: sanduk, bubniarska kutija, drvena udaraljka.

Jedna od prednosti je što je to instrument koji se lako može transportirati kao bubnjev. Kad sjedi se na njemu, obično se svira rukama, dodatno koristeći razne zvečke.

A kakve veze ritam ima s cajonom? Zašto zajedno učimo ove dvije stvari? Ima značajan utjecaj na razvoj muzikalnosti, osjećaja za ritam i motoričkoj koordinacije. Što je osnova za učenje sviranja na instrumentima. Posebno bubnjevi.

elma.jpg
Rad s djecom

„Isus je pozvao djecu k sebi i rekao: Pustite malu djecu da dođu k meni! Ne branite im, jer Božje kraljevstvo pripada takvima kao što su oni. Luka 18:16

Dragi roditelji, ako želite na miru poslušati propovijed na bogoslužju, ne brinite, mi ćemo se za to vrijeme pobrinuti za vašu djecu. Tokom bogoslužja četvrtkom i nedjeljom organiziramo vrijeme zabave i učenja za najmlađu djecu, to je nova služba u crkvi.

 

Djeca mogu slušati priče iz Biblije. Pored toga, učimo se pjesme, imamo kreativne radionice i igramo se zajedno.

djelca.jpg
Nova Nada u BiH i Iran

Od početka 2020. godine naša crkva je uključena u pomaganje crkvama u Iranu. S obzirom da o ovome ne smijemo dijeliti većinu informacija, sve vas pozivamo da imate ovu bitnu službu u molitvama.

Misijska sedmica

Drugu godinu za redom naša zajednica početkom godine obilježava sedmicom tema vezanih uz misiju. Ove godine smo imali misijsku sedmicu početkom marta, prije samog početka pandemije korona virusa. Misijska sedmica u 2020. godini imala je fokus na nekoliko zemalja, a posebno smo govorili o ženama u misiji. Osim misionarki u Tuzlanskoj crkvi, Tee Deak iz Hrvatske, Izabele Sietejko i Magdalene Sawczuk iz Poljske, imali smo i Beth Hofer iz SAD-a, koja je već duži period radi i služi kao misionarka u Mađarskoj.

Tuzla u centru migrantske krize

Tokom 2019.god. Tuzla je bila jedan od gradova sa najvećim brojem izbjeglica i migranata u BiH. Migranti su se okupljali pred autobuskom stanicom i čitavo područje je postalo neka vrsta divljeg kampa u kome nisu postojali ni osnovni higijenski uslovi za život. Naša crkva je tokom cijelog perioda izbjegličke krize u Tuzli organizirala podjelu hrane, pružanje medicinske pomoći, a obezbjeđivali smo i mjesta za noćenje obitelji sa djecom, trudnica i maloljetnika bez pratnje.

Na autobuskoj stanici organizirali smo podjelu hrane. Najveća podjela hrane je bila na dan kada je podjeljeno 500 obroka. Nakon što su migranti prebačeni u kamp u Sarajevo, Tuzlanska crkva je nastavila da pruža utočište migrantima koji su zatražili azil. U nekoliko objekata iznajmljenih u Tuzli smješteno je preko 20 osoba.

Bogoslužja na Farsi jeziku

Tijekom migrantske krize u Tuzli crkva je organizirala bogoslužja na Farsi jeziku za vjernike iz Irana. Na ovim bogoslužjima često smo imali goste iz drugih zemalja. Za sve nas, najveći blagoslov u našoj kongregaciji na Farsi jeziku bili su momenti kada netko od ljudi koji dolaze na bogoslužja postane vjernik i krštenje koje smo organizirali u februaru 2020.

Balkanski izbjeglički koridor prolazi kroz našu crkvenu zgradu

Naša crkva se od početka Balkanske izbjegličke krize uključila u pomaganje izbjeglicama i migrantima. U prvih nekoliko godina, trudili smo se da što češće putujemo na najugroženija mjesta cijelom dužinom izbjegličkog koridora, od Grcke, pa sve do Austrije. Od ljeta 2018.g. izbjeglicki koridor je počeo ići kroz naš grad. U početku broj migranata je bio mali i u Tuzli su se zadržavali jako kratko. U ljeto 2019.g. kriza je postala veća, te je naša crkva otvorila svoja vrata 24 sata svakoga dana. Veliki broj migranata se tušira i hrani u našoj crkvi. Crkveni ured je praktički postao ambulanta, a naši volonteri sudjeluju u pružanju medicinske pomoći i u podjeli hrane i izvan naše crkvene zgrade. Gotovo svake noći u našoj crkvenoj zgradi na spavanju ostavljamo žene, teenagere, djecu i one koji imaju ozbiljne zdravstvene probleme. Praktički svi članovi crkve i sve kućne grupe su na razne načine uključeni da pružaju pomoć onima koji su u potrebi. Naša crkva također pomaže drugim organizacijama koje služe na izbjegličkom koridoru na razne načine.

Misijska putovanja i planovi za budućnost

Od samih početaka crkva Nova Nada bila je fokusirana na pomaganje crkvama i službama u drugim zemljama. Do sada smo slali timove na kratka misijska putovanja i financijski pomagali raznim projektima u drugim zemljama. Danas, crkva odlučila je da do 2024.g. pošalje misionara/ku u punovremenu službu. Nakon promišljanja i diskusije, odlučeno je da bi htjeli poslati misionara u Kirgistan. Narednih nekoliko godina slati cemo timove u Kirgistan svake godine, a nadamo se da ćemo imati i goste iz Kirgistana u Tuzli. Ovo je veliki projekat za crkvu Nova Nada i molimo sve prijatelje da se mole Bogu za naše buduće misionare, kao i za mjesta u koja će oni ići da služe.

Proslava 8. Marta

Ako je 8. mart dan borbe za ravnopravnost žena, onda je u našoj crkvi svaki dan 8. mart. Već nekoliko godina u našoj crkvi imamo tradiciju da muškarci u našoj crkvi naprave, organiziraju i poslužuju na gala večeri za dame u našoj crkvi, te da na taj način obilježimo međunarodan dan žena.

Povezivanje s dvije crkve u Rijeci, Hrvatska

Pocetkom marta smo imali trodnevnu posjetu iz dvije crkve u Rijeci. Riječani su volontirali i sudjelovali na projektima koje su Wave projects i Tuzlanska crkva imali tijekom njihove posjete. Pored višegodišnje suradnje na više projekata, tijekom posjete smo dogovorili i suradnju na organiziranju ljetnog kampa za djecu iz raznih institucija i udruga u Tuzli i Srebrenici. Kamp će se održati krajem juna u Selcu, Hrvatska.

Wave Projects organizira predavanje iz psihologije u crkvenim prostorijama

22.2. i 23.2. u 18h Wave Projects organizira predavanje Poznavanje sebe i drugih: ključ uspješne komunikacije. Predavač je Mr.Sc. Nolan Sharp (SAD/Hrvatska) koji je držao predavanja u velikim firmama (T-com, Gospodarske komore, Željezare...) u više zemalja u regiji. Predavanja se inače naplaćuju, a kod nas su besplatne!

Sedmica fokusa na misiju

Ove godine BC Nova Nada organizira po prvi puta sedmicu fokusa na misiju sa ciljem da svake godine ovaj događaj bude obilježen sa gostima, zanimljivim predavanjima i novim inicijativama.Fokus na misiju se odrzava ove godine od 19. februara do 26. Februara. Za vrijeme sedmice fokusa za misiju BC Nova Nada ima goste iz četiri zemlje i tri kontineta, te iskusnim višegodišnjim misionarima u Europi, Africi i centralnoj Aziji. Tijekom sedmice fokusa na misiju crkva organizira tribine, teološke lekcije i predavanja sa zanimljivim predavačima.

Sedmica zahvalnosti u Tuzli

Crkva u Tuzli odlučila je da svake godine na kraju novembra i početkom decembra obilježava sedmicu zahvalnosti. Na svim programima fokusiramo se da podsjetimo jedni druge na sve stvari, ljude i odnose sa drugima na kojima možemo biti zahvalni. Ovo je treća godina od kako u Tuzli obilježavamo našu sedmicu zahvalnosti.

Sedmica Reformacije u Tuzli

Sedmica reformacije u Tuzli obilježena je objavljivanjem tekstova na nekoliko portala, održavanjem programa u crkvi i na Waveu o protestantskim vjerovanjima i principima. Također, na praktičan način smo obilježili Dan Reformacije posebnim programima u našim projektima služenja zajednici.

Shoreham by Sea i Tuzla

U vrijeme kad je Tuzlanska crkva tek započinjala svoju misiju, baptistička crkva iz Shoreham by sea, Engleska je prepoznala važnost misije u Bosni i uspostavila partnerstvo sa Tuzlom. Ovakvo partnerstvo može biti primjer prijateljstva, poštovanja i zajedništva koje može biti primjer svima drugima. Crkva u Shorehamu redovno sudjeluje na svim programima koje Tuzlanska crkva organizira. Neki od naših prijatelja iz Shorehama se vjerojatno već osjećaju kao domaćini u Tuzli, a gosti u Shorehamu. Pastor Ray Orr redovno posjećuje Tuzlu, ohrabruje nas i podržava naše projekte. U suradnji Tuzle i Shorehama posebno mjesto je imao naš dragi prijatelj Roy kojega smo zbog njegove radosti i vedrine u Tuzli nazvali „Sunshine“. (op.prev. „Sunašce“). Nadamo se da će suradnja crkava iz Shorehama i Tuzle i u budućim godinama biti blagoslov, ne samo u našim gradovima, već i na mnogim drugim mjestima.

Edukacijski i rekreacijski projekti u crkvenim prostorijama

U prostorijama BC Nova Nada u Tuzli kroz čitavu godinu se odvijaju različiti edukacijski i rekreacijski projekti. Pored regularnih lekcija engleskog jezika na kojima su česti gosti i volonteri koji su izvorni govornici, kroz Wave Projects edukaciju organiziraju se i lekcije iz statike za studente građevine i rudarstva, te lekcije iz matematike za studente tehničkih fakulteta. Povremeno se organiziraju i otvoreni programi sa lekcijama iz raznih oblasti, dani otvorenih vrata, kursevi njemačkog, turskog i informatike. Osim edukacijskih projekata, u crkvi se organiziraju i rekreacijski projekti za žene (pilates i aerobik), a crkva je bila i domaćin kursa samo-odbrane za žene kojeg su držale specijalne jedinice Američke vojske Navy Seals.

Putovanje u Poljsku

Veoma važan korak na putu povezivanja Bosanskih i Poljskih crkava bilo je putovanje koje je Tuzlanska crkva organizirala sredinom septembra. Tijekom ovog putovanja, grupa članova Tuzlanske crkve sudjelovala je u mnogim aktivnostima crkava u Varsavi, Bialystoku i drugim crkvama u istočnoj Pojskoj. Iako moramo reći da je sudjelovanje u zajedničkim projektima, bogoslužjima i drugim događanjima u crkvi jako važno, puno važnije je to da se među našim crkvama razvija obiteljski odnos zajedništva i želje da zajedno organiziramo još mnogo drugih događanja i projekata. Bez obzira na preko 1.000km udaljenosti, kroz našu suradnju, Bialystok i Tuzla su postali susjedni gradovi.

Baptistički Teološki Fakultet u Varšavi

Kao dio putovanja u Poljsku, grupa iz Tuzle imala je priliku posjetiti Baptistički teološki fakultet u Varšavi. Pastor Tuzlanske crkve je sa predsjednikom Poljskog Baptističkog Saveza dogovorio suradnju i nekoliko konkretnih projekata koji će biti nadamo se blagoslov objema stranama. Timu iz Tuzle ovaj posjet je bio veliko ohrabrenje.

Posjet Bratislavi je pokrenuo novu inicijativu

U septembru je tim iz Tuzlanske crkve posjetio prijatelje i jednu od protestantskih crkava u Bratislavi gdje su imali prekrasno vrijeme. Za vrijeme posjete jednoj od lokalnih protestantskih crkava imali su program na kojem su prezentirali rad crkve Nova Nada u BiH, te su počastili domaćine i goste programa sa Bosanskim slasticama. 

 

Za vrijeme posjete i sastanka sa misionarima koji služe u Bratislavi Tuzlanski tim je dogovorio i buduću suradnju. Također su i pokrenuli inicijativu Fokus na misiju koju će organizirati Tuzlanska crkva svake godine, a među gostima misijske konferencije će biti i gosti iz Bratislave. Ova inicijativa je zamišljena za početak kao mali projekat Tuzlanske crkve za kojeg crkva ima velike planove u budućnosti. Na prvoj konferenciji Fokus na misiju, pored sastanaka, radionica i predavanja sa fokusom na misiju, planiran je i početak rada na principima slanja misionara iz BiH, te drugim ozbiljnim projektima vezanih za internacionalnu misiju.

Najava obilježavanja tjedna reformacije

Kao i obično, Tuzlanska crkva planira obilježavanje tjedna reformacije. Momenat kad je Biblija ponovno postala dostupna ljudima da je čitaju na svom materinjem jeziku, doveo je do toga da Biblijski principi budu korišteni na blagoslov mnogih. Tuzlanskoj crkvi kroz razne događaje, predavanja i objavljivanja publikacija, planiramo obilježiti Dan Reformacije 31. oktobra (program će trajati od 29. Oktobra do 4. Novembra). 

Naši Prijedorčani

Crkva u Tuzli je zahvalna Bogu na bratu Yuriyu i na tome da jedni druge možemo podržati u našim misijskim projektima. Molimo se za mudrost i snagu pastora Yuriya i njegove obitelji, kao i za rast zajednice u Prijedoru.

 

Tuzlanska crkva koristi svaku mogućnost da orgnizira putovanja u Prijedor i sretni smo da i naši Prijedorčani koriste svaku šansu da posjete Tuzlu. Nadamo se da ćemo u budućnosti imati još puno prilika za posjete i zajednički rad na projektima. 

Nova Nada Sarajevo

Već preko jedne godine Tuzlanska crkva redovno posjećuje braću i sestre iz Sarajevske crkve Nova Nada. Zajedno, kao jedna velika obitelj, prolazimo kroz vrijeme duhovnog rasta, radosti, probleme i sve ono što život nosi.

 

Iako je ovo još uvijek nov misijski projekat, već imamo tradicije posjeta jednih drugima, zajedničkih roštilja i izleta. Molite se za Novu Nadu u Sarajevu i za rast ove zajednice. 

Nedjeljni cafe-i u Tuzli

Svake druge sedmice Tuzlanska crkva organizira cafe poslije bogoslužja nedjeljom.

Cafe-i su najčešće tematski i uvijek je užitak sudjelovati u ovom programu. Umjesto bilo kakvih vijesti o cafe-ima, samo ću nabrojati teme kojima su se cafe-i do sada bavili (s obzirom na količinu hrane koja se servira, možda bi ovo trebali zvati restoranom nedjeljom):

* parti na plaži

* čaj u Indiji

* Tuzlanski proizvodi

* Arapski ručak

* cafe na željezničkoj stanici

* sendviči iz cijeloga svijeta

* kad smo bili djeca

* novogodišnji cafe

* ...

Misijski rad sa izbjeglicama u zapadnoj Bosni

Veliki broj članova Tuzlanske crkve je aktivan, kroz Wave projekte, na izbjegličkom koridoru. Već nekoliko mjeseci pomažu humanitarni rad u Bihaću i Velikoj Kladuši. Možemo reći da su gotovo svi članovi crkve uključeni u ovaj rad kroz sakupljanje humanitarne pomoći, a jedna grupa i kroz rad na terenu.

 

Sve veći broj izbjeglica koji postavljaju duhovna pitanja i počinju vjerovati u Bibliju, što nas je ohrabrio da organizramo posebne sastanke u kojima ohrabrujemo ljude i povezujemo ih sa drugim protestantskim kršćanima. Naš humanitarni rad je i dalje usmjeren na sve ljude, bez obzira na vjeru i naciju, ali moramo reći da smo zahvalni Bogu i sretni da imamo priliku sve češće razgovarati i provoditi vrijeme zajedno sa braćom i sestrama u Kristu. 

Ray ponovno u svojoj drugoj kući 

Ponovno smo u junu imali posjetu našeg brata Raya koji je pastor u našoj sestrinjskoj crkvi u Shoreham, Engleska. Kao i obično, Rayov dolazak je ohrabrenje za crkvu i za Wave. Tijekom boravka u Tuzli, Ray je kao i obično sudjelovao u svim aktivnostima crkve i Wavea. Pastori Ray i Željko su imali priliku razgovarati o budućim projektima i suradnji naših crkava. S obzirom da je Ray ovoga puta iskoristio dane svog odmora da  posjeti Tuzlu, u razgovoru sa mladima iz naše crkve apelirao je da i pastor Željko počne uzimati godišnje odmore. Inače, Ray je imao sastanke i sa budućim liderima iz crkve koji će voditi nove misijske projekte u našoj crkvi. 

Kurs Engleskog jezika u BC Nova Nada

09. Februara je zavrsio intenzivni dvosedmicni kurs engleskog jezika sa volonterima iz pet zemalja i dva kontinenta. Tijekom godine Wave Projects organizira follow-up lekcije engleskog jezika od pocetnog do naprednog stepena.

Posjeta iz Hrvatske

U januaru 2018.g. imali smo posjetu Branka Kovačevića iz baptisticke crkve u Mačkovcu. Cilj ove posjete je bio da Branko Kovačević svojim iskustvom i znanjem pomogne daljnji razvoj i trening crkvenog tima za slavljenje. Ovu posjetu smo organizirali do sada dva puta i svaki puta je Branko ispunio velika očekivanja od ovog „mini-glazbenog kampa“.

Posjeta Poljaka

Naša crkva gradi prijateljstva sa protestantskim crkvama iz drugih zemalja. Jako važno partnerstvo nam je sa crkvama iz Poljske. U maju 2018. godine smo imali goste iz jedne od najvećih baptističkih crkava u Poljskoj, crkva u Beyivostoku. Naše crkve se trude da sve godine imamo barem jednu uzajamnu posjetu. Nećemo pogriješiti ako kažemo da su naše crkve sestrinske i da se već osjećamo kao obitelj. Iz iskustva znamo da svaki dolazak Poljaka sa sobom nosi puno druženja uz roštilj, odlazaka u centar grada na Bozu (koja je jako popularna među Poljacima) i puno zajedničkih sastanaka na kojima razgovaramo o tome kako možemo razvijati projekte koje zajedno radimo u Bosni, Poljskoj, kao i u drugim zemljama.

Akcija prikupljanja humanitarne pomoći za izbjeglice!

Humanitarni rad nije jedan od segmenata rada i života naše crkve. Humanitarni rad bi trebao biti sljeđenje Kristovih principa, najveći plod našeg odnosa sa Bogom i fokus naše praktične (vidljive pobožnosti).

 

Cilj je da uvijek damo maksimum u služenju onima kojima je pomoć najpotrebnija. Svi članovi naše crkve, kao i svi prijatelji, uvijek razmišljaju o projektima koji su uvijek aktivni i otvoreni. Prikupljanje pomoći za crkve i humanitarne projekte u DR Kongo i Pakistan, podržavanje projekata u JU domu penzionera i u JU školi za djecu s posebnim potrebama, te podrška socijalno-ugroženim obiteljima su srž onoga što mi vidimo kao rezultat naše vjere.

 

U zadnjih nekoliko godina vjerojatno najveći fokus našeg humanitarnog rada je pomaganje izbjeglicama i migrantima na izbjegličkom koridoru u Srbiji, Makedoniji i Grčkoj, te Bosni i Hercegovini.

 

Svi ovi projekti su prekrasan način da nekom uljepšamo život i da pomognemo onima koji imaju manje nego mi. Naši projekti pomaganja su uvijek otvoreni i za ljude koji nisu ni na koji način dio naše crkve. Pozivamo vas da se uključite i da učinimo naš grad, zemlju, region i svijet bar malo boljim mjestom.

Adresa: Rudarska 61, Tuzla

Kontakt telefon: +38761906479

bottom of page